Didžiausi vandens paukščių pulkai stebėti Verknės upėje ties Aukštadvariu ir Nikronių k., Aukštadvario ir Bagdanonių HE tvenkiniuose, Sienio ir Spindžiaus ežeruose.

Suskaičiuota virš 300 didžiųjų ančių, kelios poros klykuolių, didžiųjų dančiasnapių, 12 gulbių nebylių, 1 didysis baublys. Per teleskopą su jaunaisias miško bičiuliais grožėjomės nardančia ir ant ledo briaunos ,,puotaujančia“ ūdra.

Nuotraukos Talvydo Špiliausko

  Aukštadvario gimnazijos jaunieji miško bičiuliai ,,Verkniukai"

                                  Vandens paukščių pulkelis

Informacija polapyje atnaujinta: 2018-01-19 15:13:44

© 2011 Aukštadvario Regioninis Parkas