Vadovo darbotvarkė

Laikinai einantis direktoriaus pareigas Benas Svinkūnas


Laikinai einantis direktoriaus pareigas vyr. specialistas Benas Svinkūnas atostogauja iki š. m. spalio 24 dienos. Jį pavaduoja vyr. ekologas Talvydas Špiliauskas.

Informacija polapyje atnaujinta: 2018-10-01 10:10:19

© 2011 Aukštadvario Regioninis Parkas