Legal information

 

 

Remiantis Aukštadvario regioninio parko direkcijos nuostatais, Aukštadvario regioninio parko direkcija savo veikloje vadovaujasi:

 

 • Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (priimtas 2001 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-628 (Žin., 2001, Nr.108-3902)).
 • Aukštadvario regioninio parko nuostatais (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.490 (Žin., 1999, Nr.39-1227)).
 • Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų, bei buferinės apsaugos zonos ribų planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.258 (Žin., 2005, Nr.34-1100))
 • Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.D1-189 (Žin., 2005, Nr.50-1672)).
 • Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamentu (patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.D1-90)
 • Aukštadvario regioninio parko direkcijos nuostatais (patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.279V)
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymu (priimtas 1992 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nutarimu Nr.I-2223 (Žin., 1992, Nr.5-75)).
 • Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu (priimtas 2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1962 (Žin., 2004, Nr.21-617)).
 • Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu (priimtas 2001 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-240 (Žin., 2001, Nr.35-1161)).
 • Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (priimtas 2004 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-2452 (Žin., 2004, Nr.153-5571)).
 • Lietuvos Respublikos Vandens įstatymu (priimtas 2003 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1388 (Žin., 2003, Nr.36-1544)).
 • Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu (priimtas 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-1983 (Žin., 2004, Nr.28-868)).
 • Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (priimtas 2001 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr.IX-583 (Žin., 2001, Nr.101-3597)).
 • Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr.22-652, Žin., 2005, Nr.35-1140)).
  https://www.arp.lt/

  Aukštadvario regioninio parko direkcija
  Biudžetinė įstaiga,
  Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
  Juridinio asmens kodas 188738210
  Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

  Supratau
  Svetainė naudoja slapukus.Plačiau