Prie naujo paminklo ir žeminės Gojaus miške susirinko per 200 žmonių. Pranešimą skaitė LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės štabo kuopos šaulys-Julius Proškus. 1944 m gruodžio 15 dieną žuvusių partizanų: Jono Nemeikščio, Aleksandro Kamsiuko, Juozo Karalevičiaus, Juozo Manarkos, Broniaus Vrubliausko atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Yra žinoma, kad miške priesaiką Lietuvai davė keli šimtai partizanų. Gojaus miškas tapo Dainavos, Tauro, Didžiosios Kovos partizanų apygardų susitikimų ir veikimo vieta.

Susirinkusius pasveikino Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Ąžuolinį kryžių Gojaus miško didvyriams pagamino skulptorius Algimantas Sakalauskas. Partizanų dainas atliko Butrimonių ir Pieštuvėnų etnografiniai ansambliai. Lietuvos šaulių sąjungos atstovas Julius Proškus ir Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė įteikė padėkos raštus prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo ir prasmingų idėjų įgyvendinimo.

Nuotraukos: Algimanto Sakalausko ir Reginos Nemeikštienės

                    Jaunieji šauliai Butrimonių bažnyčioje

                                               Budi šauliai

                                                       Žeminė

                   Jaunosios šaulės deda gėles partizanams

                        Paminklas partizanams Gojaus miške

                                          Prie partizanų žeminės

    Informacija polapyje atnaujinta: 2020-03-13 13:58:53