Gamtotvarkos projekto rėmėjai

 

 Informacija apie gamtotvarkos planų rengimą

Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos „Natura 2000“ teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant juose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones.
Projektas – „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002, „Natura 2000“ tinklo teritorijų gamtotvarkos planų parengimas.
Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.
Planų užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt.
Darbų terminai – 2012-02-22–2013-02-28.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į plano rengėją arba į Aukštadvario regioninio parko direkciją, Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r., tel. (8 528) 65 246, el. paštas aukstadvaris@arp.lt
Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti plano rengėjams. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginių planų rengimo procese.


 

  https://www.arp.lt/

  Aukštadvario regioninio parko direkcija
  Biudžetinė įstaiga,
  Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
  Juridinio asmens kodas 188738210
  Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

  Supratau
  Svetainė naudoja slapukus.Plačiau