Prie labiausiai lankomo gamtos ir kultūros paveldo objekto - Velnio duobės, svečių laukė Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius su partneriais: VĮ Trakų miškų urėdijos darbuotojais, Dainium Taukiu ir Juozu Urbonavičium. Svečiams buvo pristatytas naujai sutvarkytas objektas, kurį dalinai finansavo ES. Kitus tvarkymo darbus atliko, bei pastovią priežiūrą atlieka VĮ Trakų miškų urėdija. Projekto metu buvo rekonstruota susidėvėjusi bei papildyta nauja rekreacinė įranga, pastatyti stendai. Velnio duobė tikisi sulaukti dar daugiau lankytojų.

    https://www.arp.lt/