Kiekvienais metais turizmo sezono pradžioje VŠĮ ,,Terra Publica“ skelbia vietos turizmo reitingus. Sudaro ir visuomenei pateikia 30 patraukliausių Lietuvos vietovių., nors bendrai vertina 500-600 Lietuvoje esančių turistų traukos taškų. Šią informaciją naudoja vietiniam turizmui populiarinti, kelionių vadovų leidybai, kelionių žurnalo www.platumos.lt tematikai parengti bei kitai su turizmu susijusiai veiklai.

        Šie metai paskelbti Šeimos metais, todėl VŠĮ ,,Terra Publica“, bendradarbiaudama su Lietuvos saugomų teritorijų direkcijomis gegužės mėnesį išleido specialų kelionės vadovą ,,Po Lietuvos saugomas teritorijas“.


147

Informacija polapyje atnaujinta: 2014-06-18 13:52:11