Vadovaujantis Aukštadvario miestelio gyventojų prašymu bei nustatyta tvarka suderinus ,,Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams“ šių metų spalio mėnesį iškirsti pavojingi, pažeisti medžiai Aukštadvario miestelio I-siose kapinėse. Specialistų atrinkti kirtimui medžiai buvo pasvirę ir kėlė pavojų kapus prižiūrintiems asmenims, o šaknys ardė paminklus. Taip pat bus kertami pavojingi medžiai prie magistralinio Vilnius-Marijampolė kelio, bei Dariaus ir Girėno gatvėje. Viena tuopa nutarta apgenėti. Darbus atlieka UAB ,,Aplinkos darbai“.

Nuotraukos Talvydo Špiliausko

                            I-osios Aukštadvario kapinės


147
https://www.arp.lt/

Informacija polapyje atnaujinta: 2016-11-18 10:33:37