Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas (1 lapas, 2 lapas), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. Nr. D1- 763.

Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas), patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1054


147
https://www.arp.lt/

Informacija polapyje atnaujinta: 2016-12-02 16:32:20