Ežero šiaurinėse, saulės įšildomose, šiltose pakrantėse įsikūrę saugomi vabzdžiai: šarvuotoji skėtė, baltakaktė skėtė, didysis auksinukas ir kt. Deja, šioms vabzdžių rūšims grėsmę vis labiau kelia tinkamų buveinių užaugimas nendrynais, krūmais ir medžiais.

2016 metų rudenį aplinkos ministras patvirtino Natura 2000 teritorijos ,,Mošios ežeras“ gamtotvarkos planą, kuriame numatyti aktualiausi gamtotvarkos darbai. Vienas iš darbų-šiaurinėje ežero pakrantėje šienauti nendrėmis apaugusius užutekius ir kirsti krūmus ir menkaverčius medžius.

Džiugu, kad apaugusias krūmynais ežero pakrantes Vilniaus edukologijos universiteto gamtos mokslų fakulteto Tamašiavos mokymo bazės valdomame žemės sklype tvarko šios įstaigos darbuotojai.

Aukštadvario regioninio parko direkcijos iniciatyva, kol dar ežeras sukaustytas stipria ledo danga, šiaurinėje ežero dalyje pradėti nendrynų šienavimo darbai. Esame dėkingi Aukštadvario seniūnijos seniūnei už supratimą ir paramą, tvarkant vertingas gamtines teritorijas.

Nuotrauka Talvydo Špiliausko

                       Mošios ežero pakrančių tvarkymas


147
https://www.arp.lt/

Informacija polapyje atnaujinta: 2017-02-17 15:07:39

Aukštadvario regioninio parko direkcija
Biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
Juridinio asmens kodas 188738210
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Supratau
Svetainė naudoja slapukus.Plačiau