Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius informavo apie parengtą naują parko tvarkymo planą, pristatė parko tikslus-išsaugoti parko ypač vaizdingą kraštovaizdį su ypač vertingais gamtos ir kultūros paveldo objektais, saugomų ir retų rūšių buveines. Trumpai priminė parko istoriją. 1961 m. buvo įsteigtas Aukštadvario landšaftinis draustinis, kuriam buvo rengiami draustinio tvarkymui projektai, 1992 m. įsteigtas Aukštadvario regioninis parkas ir parengta laikinoji Aukštadvario regioninio parko zonavimo schema. 2005 m. parengtas pirmasis Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas ir Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas su specialiąja rekreacine dalimi. 2016 m patvirtintas naujas Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas ir Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas. Be to buvo pristatyta parko direkcijos nuveikti darbai, ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti projektai ir pasiūlyta diskutuoti apie Aukštadvario krašto galimybę siekiant korortinės vietovės statuso.

Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Povilas Montvila pareiškė, kad Aukštadvario regioninis parkas yra reikšminga ir svarbi Trakų rajono savivaldybės dalis, kurioje formuojasi Trakų INP-ARP rekrecinė ašis. Aukštadvario miestelis kaip urbanistinis centras svarbus istoriniu, kultūriniu, urbanistiniu, rekreaciniu ir kitais aspektais. Atkreipė dėmesį, kad Aukštadvario parką ir miestelį garsina vaizdindos panoramosi, o naujame tvarkymo plane numatyta kompaktiškai užstatytų teritorijų plėtra, nes užstatymo sutankinimas gali sumažinti kraštovaizdžio vaizdingumą. Stingant savivaldybei lėšų, siūlė kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ieškoti galimybių pirmoje eilėje parengti miestelio bendrajį planą. Jame turėtų būti išdėstyta inžinierinė infrastruktūra, atsižvelgta į vaizdingų panoramų išlaikymą. Pasidalindamas ateities vizijomis juokaudamas pasakė, kad Trakams tapus kurortiniu miestu, Aukštadvaris galbūt galėtų tapti Trakų rajono centru.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos planavimo ir kadastro skyriaus vedėja Vitalija Valantiejienė savo pranešime pareiškė, kad Aukštadvario regioninio parko vertybių išsaugojimas-tai atsakingų institucijų ir visuomenės bendras tikslas. 2014-2020 metų programoje yra iškelti bendri uždaviniai, skatinantys gamtą tausojantį turizmą, aplinkosauginį sąmoningumą ir biologinę įvairovę. Numatytos konkrečios veiklos: saugomų teritorijų tvarkymas, pritaikymas lankymui ir propagavimas. Taip pat saugomų teritorijų planavimas, monitoringas ir tvarkymas. Būtina pagerinti saugomų vertybių būklę, išryškinti ir atskleisti parko išskirtinę vertę, kuri įteisinta 2014 m. birželio 25 dienos valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu. Išaiškino saugomų teritorijų planavimo dokumentų naudą nekilnojamo turto savininkams, lankytojams ir administruojančioms institucijoms. Kalbėdama apie kurortus ir kurortines teritorijas paminėjo, kad Lietuvoje yra 4 kurortai ir 8 kurortinės teritorijos, kurios atitinka gamtinių išteklių ir aplinkosauginius reikalavimus. Siekiančioms kurortinės teritorijos statuso turi būti patvirtintas specialiojo planavimo dokumentas-turizmo ir rekreacijos schema. Lektorė kvietė puoselėti idėją dėl Aukštadvario kurortinės vietovės statuso.

Naujojo Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano rengėjo VŠĮ ,,Gamtos paveldo fondas“ projektų vadovas Zenonas Gulbinas padėkojo parko direkcijai, kad pirmą kartą per visų saugomų teritorijų egzistavimą surengtas naujo patvirtinto tvarkymo plano pristatymas visuomenei. Pristatė saugomų teritorijų įstatymo straipsnių ir priedo pakeitimus. Jo kolega, teritorijų planavimo ir GIS vyr. specialistas Marijus Pileckas teigė, kad rengiant ARP tvarkymo planą buvo koreguotos parko ribos, draustiniai, ekologinio prioriteto zonos ir kt. Daug pokyčių apsvarstyta dėl Aukštadvario miestelio harmoningo ir planingo vystymosi. Buvo palyginta ankstesnio ir naujo parko tvarkymo planų pokyčiai, pakomentuoti naujo plano sprendiniai. Pabrėžta, kad parko teritorijoje miškingumo kaita mažinanti rekreacinį patrauklumą per 100 metų išaugo ir šiandieną siekia 60 procentų. Siekiant parke tvarkyti naujas teritorijas ir pritaikyti jas lankymui, aktualu išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Taip pat tvarkyti gamtines teritorijas naikinant invazines rūšis. Itin svarbu plėtoti aplinkosauginį švietimą, kur pagelbėtų įkurta gamtos mokykla. Kultūros paveldo išsaugojime-Aukštadvario dvaro sodybos ir parko sutvarkymas būtų didelis atradimas atvykusiems ir vietos žmonėms. Skatinama atkurti buvusias sodybas, kurių skaičiaus parke yra patikslintas atlikus ,,Sodybinio užstatymo ir žemėvaldos struktūros kaitos Aukštadvario regioninio parko bendrojo apsauginio ir tradicinio gamybinio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonose“ analizę. Įvardino vieną iš aktualių problemų-viešos infrastruktūros: takų, trasų, kempingų, stovyklaviečių, poilsiaviečių stoką, fiziškai susidėvėjusios lauko informacinės sistemos atkūrimą.

Prie arbatos puodelio vyko diskusijos, visiems buvo atsakyta į jiems aktualius klausimus.

Nuotraukos Emos Stanulionienės

                                       Pristatymo metu

Iš kairės: V. Plegevičius, M. Pileckas, V. Valantiejienė ir Z. Gulbinas


147
https://www.arp.lt/

Informacija polapyje atnaujinta: 2017-04-07 09:18:05

Aukštadvario regioninio parko direkcija
Biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
Juridinio asmens kodas 188738210
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Supratau
Svetainė naudoja slapukus.Plačiau