Kviečiame žiūrėti ir dalintis žemėlapiu:

http://leu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ee7980c543e4c3380fcb193a8a6914e

Žemėlapyje vaizduojama, kur ir kaip gyveno mūsų protėviai prieš 100 metų-tuo metu, kai kūrėsi Lietuvos Respublika. Duomenis į žemėlapį pateikė patys gyventojai, užpildydami nesudėtingą anketą: http://arcg.is/qKXXy

Dar neužpildėte anketos? Raginame tai padaryti kuo greičiau!

Taip pat pakvieskite pildyti anketą savo draugus, pažįstamus, kolegas, auklėtinius. Užpildytų anketų duomenys akimirksniu patenka į žemėlapį (taigi, žemėlapis yra „gyvas“, nuolat atsinaujinantis). Žemėlapyje paieška veikia ne tik pagal protėvius, bet ir pagal duomenų teikėjus bei vietoves.

Nuotraukoje Emilija Baibokaitė-Baubienė ir Konstantas Bauba, gyvenę Vilniaus apskr., Trakų r. Semeliškių vsč. Semeliškių k.


147

Informacija polapyje atnaujinta: 2017-04-19 14:02:07