Šio ežero dumblėtose, gerai įšildomose pakrantėse gyvena saugomi Europos Bendrijoje vabzdžiai-šarvuotosios skėtės, peri paukščiai: gulbės nebylės, juodosios žuvėdros, laukiai, ausuotieji kragai, didžiosios antys, didieji baubliai.

Tačiau Mošios ežero biologinę įvairovę mažina plintantys nendrynai ir karklynai. Šie stambūs žoliniai augalai ir krūmai užgožia jautresnius žolinius augalus, mažina atviro vandens paviršiaus plotą ir kasmet spartina ežero dumblėjimą.

Norint pristabdyti ežero užaugimą ir išsaugoti atviras buveines, sausio mėnesį, ežerą sukausčius ledo dangai, buvo atliekami gamtotvarkos darbai: kertami krūmai, motobloko pagalba šienaujamos nendrės, pašalinta biomasė. Per savaitę sutvarkyta 4 hektarai rytinės Mošios ežero pakrantės.

Tikimės, kad pavasarį šioje vietoje apsigyvens dar daugiau vandens paukščių, kitų gyvūnų.

Parko direkcija dėkoja Aukštadvario seniūnijai už bendradarbiavimą ir pagalbą tvarkant Mošios ežero pakrantę.

Nuotraukos Talvydo Špiliausko


147

Informacija polapyje atnaujinta: 2018-01-31 12:03:00