Kelionės metu aplankyti šie gamtos ir kultūros paveldo objektai: UAB „Lietuviško midaus‘ muziejus, Medžionių piliakalnis, Užuguosčio šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Ustronės riedulynas, Gelionių duobė, Polesės palivarko kapavietė (vadinama Čigonės kryžiumi), Gedanonių kalva, Didysis Gojaus ąžuolas, Lepelionių piliakalnis, Stakliškių šv. Trejybės bažnyčia su koplytstulpiu‚ Kristus, nešantis kryžių“, Stakliškių gimnazija. Pažintinę kelionę vedė Aukštadvario regioninio parko direkcijos specialistė Rita Balsevičiūtė.

Atėjus pietų metui, ant Gedanonių kalvos, kelionės dalyviai vaišinosi prie bendro suneštinio stalo, džiaugėsi gražia Lietuva ir išsakė mintis-trokštantys daugiau po ją pakeliauti. Po pietų visus suvienijo bendra daina. Nors kelionė baigėsi tik vakarop, tačiau laikas prabėgo bematant.

Nuotraukos Ramūno Škirkos ir Nijolės Ivanovienės

                                     Kelionės pradžia

                              Polesės Polivarko kapavietė

                                      Prie Gelionių duobės

        Užuguosčio šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje

    https://www.arp.lt/

    Informacija polapyje atnaujinta: 2018-07-14 09:53:04