Grožėjomės vaizdingu kraštovaizdžiu, žiedais išdabinta pavasario gamta, stebėjome ir apibūdinome augalus ir gyvūnus, gyvūnų veiklos žymes, įvairias pievų, vandenų, miškų buveines. Ypač pradžiugino atradimai – naujos retų augalų ir gyvūnų radimvietės. Sausoje pievelėje, Verknės botaniniame-zoologiniame draustinyje aptikta antra plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) augavietė, o plačialapių miške, Mergiškių gamtiniame rezervate, aptiktas paslaptingas moliuskas – slapioji šiurpenė (Isognostoma isognostomos).

Nuotraukos Talvydo Špiliausko

                                         Plačialapių miške

                                   Moliuskų apibūdinimas

                                              Karietaitės lizdelis

                                             Augalų apibūdinimas

                   Augaliuko paieškos Spindžiaus miške

                                  Atradimai stepinėje pievoje

                    Antra plikažiedžio linlapio augavietė

              Slapioji šiurpenė - naujai aptikta rūšis

    https://www.arp.lt/

    Informacija polapyje atnaujinta: 2019-05-07 16:43:41