Vadovo darbotvarkė

Laikinai einantis direktoriaus pareigas Benas Svinkūnas

Nuo birželio 1 dienos iki birželio 18 dienos Benas Svinkūnas atostogauja. Jį pavaduoja vyr. specialistas laikinai vykdantis direktoriaus funkciją Talvydas Špiliauskas.

Informacija polapyje atnaujinta: 2020-06-04 13:42:06